Váš spolehlivý partner v oblasti svařování ocelových, nerezových a plastových materiálů, montáží kotelen a kotlů.   Česká verze  English Version
Zpět na úvodní stránku
Vítejte na stránkách firmy GAS-PRESS service s r.o. Montáž a rekonstrukce uhelných a plynových kotlů II., III. a IV. tř. včetně úpravny vod.
Veškeré svářečské práce, svařování MMA, MIG/MAG, TIG, Plamen vč. materiálů ...

Veškeré svářečské práce, svařování MMA, MIG/MAG, TIG, Plamen vč. materiálů

Veškeré svářečské práce, svařování MMA, MIG/MAG, TIG, Plamen vč. materiálů
 

Veškeré svářečské práce, svařování MMA, MIG/MAG, TIG, plamen vč. materiálů ...

Provádíme svařování kovů následujícími metodami

MMA

linka
Ruční obloukové svařování - MMA (Manual Metal Arc Welding) je nejstarší a nejuniverzálnější metoda z obloukového svařování, která ale není úplně optimální pro svařování potrubí.
 

MIG / MAG

linka
Metoda obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném nebo aktivním plynu (Manual Inert Gas / Manual Active Gas) využívá teplo elektrického oblouku mezi kontinuálně dodávaným drátem (elektrodou) a svařencem. Inertním (neaktivní) plyn je obvykle argon či helium nebo jejich směs. Pro metodu MAG se používá jako plyn obvykle CO2, který reaguje se svarovou lázní. Výhoda těchto metod je rychlejší postup sváření a nižší tvorba strusky. Využívají se pro sváření legovaných ocelí, nerezových materiálů, hliníkových slitin a pod.

Svařování plamenem

linka
Svařovaní plamenem (lidově autogen) je metoda využívající teplo získávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku. Natavením svarových ploch a roztavení přídavného materiálu je dosaženo spojení materiálu. Jako hořlavý plyn je obvykle použit acetylén. Tato metoda se používá i pro „rozpalování – řezání“ ocelových konstrukcí při jejich likvidaci.
 

TIG

linka
Svařování netavící se wolframovou elektrodou (Tungsten Inert Gas) pracuje na principu hoření elektrického obloku mezi wolframovou elektrodou a svařencem v ochranné atmosféře pomocí inertního plynu (argon nebo helium případně jejich směsi). Výhody svařování metodou TIG je velmi dobrá kontrola svarové lázně a zároveň možnost použít stejný materiál pro svařování (elektroda) jako je materiál svařence. Samotné svařování probíhá při vysoké teplotě. Tímto způsobem se dají svařovat i velmi tenké materiály s dobrým výsledkem. Je možné svařovat opět legované oceli, nerezové materiály, titanové slitiny, měď a bronzové slitiny, hořčík a pod.

Svářečské oprávnění

linka
Naši svářeči mají oprávnění dle ČSN 287-1 i dle EN 9606. Pro práce na tlakových systémech zajišťujeme dokumentaci WPS a WPQR v rozsahu požadovaném pro dané práce.

Specifikace postupu svařovaní = WPS - Welding procedure specification. Protokol o kvalifikaci postupu svařování = WPQR - Welding procedure qualification record Veškerá dokumentace je připravena svářečským technologem s oprávněním EWT - European Welding Technologist.

Veškerou dokumentaci jsme schopni připravit i v cizích jazycích (Aj, Fr, Nj případně dalších), aby mohla být předložena ke schválení místně příslušným dozorovacím orgánům.

Copyright © 2016 GAS-PRESS service s.r.o., všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION