Váš spolehlivý partner v oblasti svařování ocelových, nerezových a plastových materiálů, montáží kotelen a kotlů.   Česká verze  English Version
Zpět na úvodní stránku
Vítejte na stránkách firmy GAS-PRESS service s r.o. Montáž a rekonstrukce uhelných a plynových kotlů II., III. a IV. tř. včetně úpravny vod.
Dodávka a montáž horkovodů a parovodů

Dodávka a montáž horkovodů a parovodů

Dodávka a montáž horkovodů a parovodů

Dodávka a montáž horkovodů a parovodů

 

Dodávka a montáž horkovodů a parovodů

Dodávka a montáž horkovodů a parovodů

Zajišťujeme dodávku a montáž

linka
Zajišťujeme dodávku a montáž parovodů z klasického potrubí nebo předizolovaných systémů, u kterých je rychlejší montáž a nižší ztráty během provozu. Provádíme rekonstrukce a výměny horkovodního, teplovodního a parního potrubí. Jsme schopni též navrhnout, dodat a uvést do provozu výměníkové stanice nebo provést jejich rekonstrukci. Spolupracujeme s firmou AlfaLaval na návrzích a dodávkách deskových výměníků do nových či rekonstruovaných stanic.
 

Horkovody

linka
Pro teplovodní a horkovodní potrubí se obvykle používá jako izolace PUR pěna, která je zvenku chráněna materiálem HDPE. Toto řešení je běžné pod úrovní terénu v technologických kanálech atp. Pro případné aplikace nad zemí je PUR pěna chráněna materiálem SPIRO. Tento typ izolace se občas používá i pro zpětné potrubí kondenzátu do teplárny. Omezujícím faktorem pro toto potrubí je teplota 145°C.
 

Parovody

linka
Při vyšších teplotách je již PUR pěna nevyhovující pro přímý dotyk s ocelovým potrubím, a tak se používá izolace vícevrstvá. První vrstva materiálu umožňuje dilataci potrubí, jelikož při vysokém rozdílu teplot při provozu a odstavení bude již docházet k nepatrným posunům potrubí. První izolační vrstva je minerální vlna, která snáší vysoké teploty a je tedy vhodná pro izolaci parních potrubí. Další vrstva je PUR pěna, ochrana potrubí proti vnějšímu poškození je z HDPE. Místa svarů jsou zaizolována speciálními návleky o stejných izolačních parametrech. Před dokončením izolace je nutné propojit signalizační vodiče, které monitorují stav izolace potrubí.
 

Opravy potrubí

linka
Provádíme též opravy potrubí včetně oprav izolačních vrstev. Pro všechny výše zmíněné aplikace jsme schopni nabídnout vhodné armatury včetně pohonů. Máme příslušné kvalifikace pro montáž těchto druhů potrubí včetně svářečských certifikátů dle WPS a zkoušky WPQR, jak je popsáno v kapitole svařování.
     
Dodávka a montáž horkovodů a parovodů
     

Copyright © 2016 GAS-PRESS service s.r.o., všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION