Váš spolehlivý partner v oblasti svařování ocelových, nerezových a plastových materiálů, montáží kotelen a kotlů.   Česká verze  English Version
Zpět na úvodní stránku
Vítejte na stránkách firmy GAS-PRESS service s r.o. Montáž a rekonstrukce uhelných a plynových kotlů II., III. a IV. tř. včetně úpravny vod.
Montáž a rekonstrukce uhelných a plynových kotlů III. a IV. tř. včetně úpravny vod ...

Montáž a rekonstrukce uhelných a plynových kotlů III. a IV. tř. včetně úpravny vod ...

Montáž a rekonstrukce uhelných a plynových kotlů II., III. a IV. tř. včetně úpravny vod.
 

Montáž a rekonstrukce uhelných a plynových kotlů II., III. a IV. tř. včetně úpravny vod.

Montáže a rekonstrukce kotlů

Autorizace k montáži a opravám

linka
Naše společnost má autorizaci na montáže, opravy a rekonstrukce uhelných i plynových kotlů 4., 3. a 2,třídy, tj.pro parní kotle do výkonu 115t/h (pára) a horkovodní kotle bez omezení. Provádíme opravy, rekonstrukce či výměny tlakových částí různých konstrukcí. Do naší nabídky též patří výměna či rekonstrukce ohříváků vzduchu,výměna parovodů, vzduchovodů a kouřovodů.
 

Vyřešíme váš problém

linka
Pokud je zapotřebí vyměnit příslušný kus vcelku, provedeme „Zhodnocení rizik“ a zajistíme jeřáb vhodné nosnosti. Pro některé akce je připravíme a namontujeme tzv. těžké lešení (lešení schopné bezpečně unést hmotnost desítek tun příslušné části kotle). Při práci ve výškách dodržujeme veškeré bezpečnostní předpisy a naši pracovníci jsou příslušně proškoleni.
 

Opravy a rekonstrukce

linka
Při částečných opravách provádíme výměny vybraných trubek nebo přetrubkování vybraných sekcí tlakových částí. Všechny sváry jsou provedeny dle příslušných WPS a WPQR, jak je popsáno v sekci svařování. Dle dohody se zákazníkem jsou provedené sváry zkontrolovány nedestruktivními metodami a příslušné protokoly jsou součástí předávací dokumentace, stejně jako certifikace (atesty) použitých materiálů.
 
Provedeme též opláštění kotle a izolace vnějších částí (vzduchovodů, parovodů, kouřovodů), včetně oplechování.

Pro malé kotelny provádíme prohlídky dle vyhlášky 91/93 Sb a zpracováváme místní provozní řády těchto kotelen.
 
 

Opravy výměníkových stanic

 linka
Zajišťujeme též rekonstrukce a dodávky výměníkových stanic, kde spolupracujeme s výrobcem deskových výměníků- firmou Alfa Laval. Dodávku stanice zajistíme „na klíč“, tj. včetně Měření a Regulace (MaR), izolací potrubí a tlakových nádob, připojení jak na primární, tak i sekundární straně. Součástí předání stanice je dokumentace skutečného provedení, předpisy pro provoz a údržbu, samozřejmostí jsou protokoly o tlakových zkouškách, kvalifikaci svářečů apod.
 
linka
     
PDF   Teplárna Plzeň

linka
Copyright © 2016 GAS-PRESS service s.r.o., všechna práva vyhrazena. MAPA WEBU WEBMASTER: ZMORWARE PRODUCTION